Primer Gel Polish 10ml - Ricki Parodi

1 Em Stock

Primer para Gel Polish 10ml Ricki Parodi

- Soak-off

Catalisa em Gel LED/UV
Primer para Gel Polish 10ml Ricki Parodi

- Soak-off

Catalisa em Gel LED/UV